( آزمایشی )
امروز 1397/07/25

انتشار مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (چاپ پنجم - ویرایش چهارم)


چاپ پنجم (ویرایش چهارم) مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
تمامي آراي وحدت‌رويه ديوان عالي كشور؛
فهرست‌هاي راهنما؛
زيرنويس‌هاي توضيحي؛
علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع وزیری و با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 220/٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
پيشگفتار و فهرست اين كتاب را مي‌توانيد از طريق لينك زير دانلود و مشاهده نماييد.دریافت متن کاملdownlod

انتشار مجموعه تنقیحی قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (چاپ سوم - ویرایش دوم)


مجموعه تنقیحی قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (چاپ سوم - ویرایش دوم) منتشر شد

این اثر مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)؛
از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب؛
قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاو‌ي مدني عليه دولت‌هاي خارجي و آيين‌نامه اجرايي آن؛
قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي؛
آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري موضوع ماده 498 قانون آ.د.م.1379؛
آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاو‌ره و هزينه سفر و‌كلاي دادگستري و و‌كلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران؛
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
آيين‌نامه ارايه خدمات الكترونيك قضايي؛
آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
واژه‌نامه تفصيلي- مفهومي؛ و ... .
علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع رقعی و با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 170/٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
پيشگفتار و فهرست اين كتاب را مي‌توانيد از طريق لينك زير دانلود و مشاهده نماييد.دریافت متن کاملdownlod

انتشار مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات دریایی جلد اول (قوانين)این اثر كه در راستاي تعاملات معاونت حقوقي رياست جمهوري با دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات كشور، با همكاري و وزارت راه و شهرسازي تهيه شده، مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
از قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام؛
قانون دریایی مصوب 1343/6/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
سایر قوانین مرتبط؛
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
یادداشت‌های توضیحی و تنقیحی؛
علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع وزیری و با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 100/٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
پيشگفتار و فهرست اين كتاب را مي‌توانيد از طريق لينك زير دانلود و مشاهده نماييد.دریافت متن کاملdownlod

انتشار مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1397 كل‌كشور و مقررات آن


مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1397 كل‌كشور و مقررات آن مشتمل بر:
قانون بودجه سال 1397 كل كشور؛
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور؛
آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تصویبنامه‌های قانون؛
قوانين و مقررات مربوط؛
فهرست تبصره‌هاي قانون بودجه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... تهیه گردیده است.
علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع رقعی و با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 100/٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
پيشگفتار و فهرست اين كتاب را مي‌توانيد از طريق لينك زير دانلود و مشاهده نماييد.دریافت متن کاملdownlod

انتشار مجموعه قانون حمايت خانواده (چاپ ششم - ويرايش چهارم)


مجموعه قانون حمايت خانواده (چاپ ششم - ويرايش چهارم) مشتمل بر:
سياست‌هاي كلي خانواده؛
قانون حمايت خانواده و آيين‌نامه اجرايي آن؛
قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده؛
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آيين‌نامه‌هاي آن؛
برخي قوانين، نظامنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط؛
آرای وحدت رويه ديوان عالی کشور؛
دستورالعمل‌، بخشنامه و نظرات مشورتی قوه قضاييه؛
زير‌نويس‌های راهنما و يادداشت‌های تنقيحی؛
واژه‌نامه تفصيلی؛
و ... تهیه گردیده است.
علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع جیبی و با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 80/٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
پيشگفتار و فهرست اين كتاب را مي‌توانيد از طريق لينك زير دانلود و مشاهده نماييد.دریافت متن کاملdownlod


کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات

با این نرم‌افزار تمامی شهروندان در سراسر کشور خواهند توانست مجموعه‌های قوانین و مقررات منتشره معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به آسانی دریافت نمایند.
از قابلیت‌های بارز این نرم‌افزار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
امکان دریافت و مطالعه کتاب‌های معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛
امکان جستجو در متن کتاب‌هاي مورد مطالعه؛
امکان جستجو در کلیه کتاب‌های دریافت‌شده؛
امکان مطالعه تمامی پاورقی‌های کتاب؛
امکان نمایش صفحه‌ای و یکپارچه متن قوانین و مقررات؛
امکان ارسال و به اشتراك گذاردن مواد قانونی موردنظر؛
امکان خرید و افزودن کتاب‌های جدید؛
امکان اهدای کتاب به دیگران؛
امکان آگاهی از جدیدترین اخبار حوزه قوانین و مقررات و ...؛
امکان آگاهی از تازه‌های نشر، در دست انتشار، در دست تهیه و کتاب‌های فروشگاه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛
 

سالنمای انتشارات

گروه هاي موضوعي


محصولات و خدمات نرم افزاری}