( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن « چاپ چهارم - ويرايش سوم»
  • سال 1393
  • چاپ :4 1393
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :45000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383؛
قانون اساسنامه هيأت‌رسيدگي به‌شكايات قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌اجرايي‌آن؛
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات؛
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات؛
آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع‌رساني مناقصات؛
آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ... .

پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار « سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
كتاب حاضر هشتاد و نهمين كتاب از اين نوع است كه در قالب چاپ چهارم (ويرايش سوم) مشتمل بر قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به همراه زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي معاونت تا آذرماه سال 1393 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}