( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه سياست‌هاي كلي نظام (سارع) « نوع ششم ـ چاپ سوم- جيبي»
  • سال 1394
  • چاپ :3 1394
  • ویرایش :2
  • قیمت نسخه چاپی :40000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي؛
سياست‌هاي كلي نظام مصوب مقام معظم رهبري؛
فرامين، قوانين و مصوبات مرتبط با سياست‌هاي كلي نظام؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين، پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
مجموعه حاضر نود و سومين كتاب از اين نوع مي‌باشد كه به «سياست‌هاي کلي نظام» اختصاص يافته است. در خصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد:
1- اين مجموعه در دو بخش تدوين گرديده که در بخش اول به كليات مربوط به سياست‌هاي كلي نظام (مشتمل بر فرامين‌، قوانين و مصوبات مرتبط) و در بخش دوم آن به متن سياست‌هاي کلي نظام مصوب مقام معظم رهبري (مشتمل بر تمامي سياست‌هاي مصوب تا تير ماه 1394) پرداخته شده است.
2- براي اطمينان از جامعيت و دقت، در تهيه اين مجموعه از متن روزنامه رسمي، نسخه‌هاي ابلاغي سياست‌ها، پايگاه اينترنتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز کتاب مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (کليات، سوابق، عملکرد) که در سال1388 توسط روابط عمومي دبيرخانه مجمع گردآوري و از سوي اداره‌كل ارتباطات دبيرخانه مجمع انتشار يافته، بهره‌برداري شده است. همچنين متن سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه از پايگاه اطلاع‌رساني مقام معظم رهبري و متن مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از متن منتشرشده توسط معاونت اطلاع‌رساني و پژوهش دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت گرديده، ضمن آنكه در مصوبه اخيرالذكر مكاتبات اصلاحي دفتر مقام معظم رهبري نيز اعمال شده است. نكته حائز اهميت آن است كه در برخي موارد مغايرت‌هايي ميان منابع موجود مشاهده گرديد که پس از بررسي لازم متن قابل استناد در مجموعه درج و موارد مغايرت در زيرنويس توضيح داده شده است. در عين‌حال، مستفاد از نامه مورخ 23/11/1391 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در موارد مغايرت ميان منابع منتشره از سوي مجمع، پايگاه اطلاع‌رساني آن مرجع، منبع مستند براي محتواي سياست‌هاي کلي نظام و ساير مصوبات مجمع اعلام شده است.
در اين ارتباط، نظر به جايگاه و اهميت اين سياست‌ها و مقررات مربوط در تنظيم امور اجرايي و تقنيني كشور، شايسته خواهد بود مبادي ذي‌ربط تدابير لازم را در خصوص اطلاع‌رساني مناسب آن (به‌ويژه انتشار در روزنامه رسمي كشور) اتخاذ نمايند.
3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}