( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قانون كار «چاپ دوم- ويرايش اول»
  • سال 1394
  • چاپ :2 1394
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :30000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون كار با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
فهرست موضوعي فصول و مباحث قانون كار؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين، پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌ جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
مجموعه حاضر نود و ششمين كتاب از اين نوع مشتمل بر قانون كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. در خصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد:
1- مجموعه تا شهريور ماه 1394 به‌روزرساني شده است. در اين ارتباط تغييرات صريح در متن قانون اعمال گرديده و تنقيح‌هاي ضمني در زيرنويس مورد اشاره قرار گرفته است.
2- به موجب تبصره (3) «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» عبارت‌هاي «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به ترتيب جايگزين عبارت‌هاي «وزارت كار و امور اجتماعي» و «وزير كار و امور اجتماعي» گرديده و با توجه به تعدد موارد، از تكرار اين زيرنويس پرهيز شده؛ در عين حال عبارت جايگزين‌شده با قلمي متمايز مشخص گرديده است.
3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.


الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}