( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون دريايي (سارع) « نوع دوم ـ چاپ دوم- ويرايش اول»‏
  • سال 1394
  • چاپ :2 1394
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :25000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون دريايي مصوب 29/6/1343 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
آيين‌نامه ثبت انتقالات و معاملات كشتي‌ها؛
آيين‌نامه ثبت كشتي‌ها و شناورها؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ...
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اينكه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
مجموعه حاضر يكصدمين كتاب از اين نوع است و مشتمل بر قانون دريايي مصوب 29/6/1343 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيين‌نامه ثبت انتقالات و معاملات كشتي‌ها و آيين‌نامه ثبت كشتي‌ها و شناو‌رها مي‌باشد كه تا بهمن‌ماه 1394 به‌روزرساني شده؛ ضمن آنكه نظرات تنقيحي و توضيحي لازم نيز همراه با نشان و علامت اختصاري معاونت در زيرنويس مربوط درج گرديده است. لازم به ذكر است مجموعه قوانين و مقررات دريايي كه مشتمل بر تمامي قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد در دست تهيه مي‌باشد.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}