( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن (سارع) «نوع دوم ـ چاپ سوم- ويرايش دوم - جيبي»
  • سال 1395
  • چاپ :3 1395
  • ویرایش :2
  • قیمت نسخه چاپی :20000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات بعدي؛
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 1347 با اصلاحات بعدي؛
قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389؛
آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1393؛
دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان مصوب 1394؛
ساير قوانين و مقررات مرتبط؛
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
نظريات مشورتي قوه قضاييه؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌ كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
مجموعه حاضر، يكصد و چهارمين كتاب از اين نوع است که تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.
در اين اثر، علاوه بر قانون تملک آپارتمان‌ها و آيين‌نامه‌ اجرايي آن، بعضي قوانين و مقررات مرتبط، آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نظرات مشورتي قوه قضاييه و زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي معاونت نيز درج گرديده است.
همچنين با لحاظ رويكرد كاربردي مجموعه و با توجه به تصويب قانون پيش‌فروش آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان، نسبت به درج اين موارد اقدام شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}