( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه آيين نامه داخلي هيأت دولت (چاپ هفتم- ويرايش ششم)
  • سال 1395
  • چاپ :7 1395
  • ویرایش :6
  • قیمت نسخه چاپی :15000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
آيين‌نامه داخلي هيأت دولت با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
فهرست راهنما؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
و ...
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
كتاب حاضر يكصد و هشتمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر آيين‌نامه داخلي هيأت دولت مصوب 8/9/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد كه تا مرداد ماه 1395 به‌روزرساني شده است. در مواردي كه بيان نظر تنقيحي يا توضيحي ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در پاورقي آمده است.لازم به ذكر است كه مجموعه حاضر پيش از اين در چندين نوبت و در قطع‌هاي ديگر انتشار يافته است. همچنين لازم است مراتب تقدير خود را از دفتر هيأت دولت كه اين معاونت را در تهيه مجموعه حاضر ياري نموده‌اند اعلام دارد.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان ارجمند با ارايه راهنمایی‌ها و اعلام نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}