( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قانون حمايت خانواده (سارع) «چاپ پنجم - ويرايش سوم- 1395»
  • سال 1395
  • چاپ :5 1395
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :50000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :12500 ریال
  • قطع 2 ریال
;
قانون حمايت خانواده و آيين‌نامه اجرايي آن؛
قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده؛
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آيين‌نامه‌هاي آن؛
برخي نظامنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط؛
زير‌نويس‌های راهنما و يادداشت‌های تنقيحی؛
آرای وحدت رويه ديوان عالی کشور؛
دستورالعمل‌، بخشنامه و نظرات مشورتی قوه قضاييه؛
واژه‌نامه تفصيلی؛
و...
پيشگفتار
چاپ پنجم (ويرايش سوم)
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
مجموعه حاضر يكصد و دهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون حمايت خانواده و آيين‌نامه اجرايي آن و برخی از قوانین و مقررات مربوط مي‌باشد كه تقديم علاقمندان مي‌گردد. لازم به ذکر است كه علاقمندان برای ملاحظه سایر قوانین و مقررات مربوط به موضوع «حمايت خانواده» (كد شماره 713 از كدهاي 96گانه معاونت) مي‌توانند به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و یا مجموعه قوانین و مقررات خانواده (چاپ دوم- ویرایش اول- 1390) از انتشارات اين معاونت رجوع نمايند.
در مجموعه حاضر، با توجه به اهمیت قانون فوق‌الذكر و تاثیرگذاری آن بر برخی قوانین مادر همچون قانون مجازات اسلامی، به افزودن پاورقی‌ها و یادداشت‌های تنقیحی (با درج نشان معاونت) و نيز نظرات مشورتی قبلی (که با قانون حاضر همخوانی دارد) و نظرات مشورتي جديد مربوط، در حد حوصله این مجموعه مبادرت شده است. همچنین برخي قوانين و مقررات مهم مربوط به مجموعه كه پس از تصويب قانون حمايت خانواده وضع شده نيز جهت بهره‌مندي بيشتر مخاطبان درج گرديده؛ ضمن آنكه واژه‌نامه تفصیلی نیز بدان افزوده شده ‌است تا استفاده از آن تسهیل شود.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}