( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - سارع « نوع سوم ـ چاپ پنجم- ويرايش سوم»
  • سال 1395
  • چاپ :5 1395
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :60000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :15000 ریال
  • قطع 1 ریال
;
مشتمل بر:
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ؛
فهرست فصول قانون؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و مقررات مهم و مببتلابه واستفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اين‌كه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر يكصد و هفدهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي مرتبط مي‌باشد كه تا بهمن‌‌ماه 1395 بروزرساني شده است. همچنین این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران قابل ملاحظه مي‌باشد.
براي اينكه وظيفه روشنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به صورت كامل اجرا گردد در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان معاونت درج شده است.
اميد است يكايك خوانندگان محترم با ارایه نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}