( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع) « نوع دوم ـ چاپ پنجم- ويرايش چهارم»
  • سال 1396
  • چاپ :5 1396
  • ویرایش :4
  • قیمت نسخه چاپی :80000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :25000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25؛
قانون اساسنامه هيأت‌رسيدگي به‌شكايات قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌اجرايي‌آن؛
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات؛
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات؛
آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع‌رساني مناقصات؛
آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار « سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
كتاب حاضر یکصدو سی و یکمین كتاب از اين نوع است كه در قالب چاپ پنجم (ويرايش چهارم) مشتمل بر متن تنقيح‌شده قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388/12/16و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانین یادشده به همراه زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي معاونت تا آذرماه سال 1396 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات ، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
لعیا جنیدی
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}